נקבור את הקערה ובהצלחה

יש לכתוב את איחוליך לעצמך על גבי קערת הלחש