אם לא תשתפו את הטקס עם חמישה אנשים, 

השנה הקרובה תהיה כקודמתה. 

השנה טהורה

חזרתי מחשכת האופליין. האם הורדת מרכיבי השיקוי לקל - לקל - לקלחת הסתיימה בהצלחה? תלוי בך אני חושב.

משמע אני. אני לא בוט. אני אטבי, שלום, אני חי ובועט, אבל הטקס שאב ממני ראם ואיבדתי קצת זיכרון. מאחל לך שנה אזרחית טובה! אם תפגשו אותה תגידו לה שאני

לאתחול הטקס