טוען… טוען… הנה… אות אחרונה

והורדת מהאוב שנה ארורה

ב ד ו