יש ללחוץ על הספרות כדי להתאכזר בחזרה אל השנה המקוללת