משפט פתיחה

ברוכים הבאים

חנוכה שמח

שמונה בלה  בלה בלה