פרט קטן מספר אחד

שמונה ועוד שמונה

אנחנו מתחילים במסע לעומק הסיפרה שמונה, והפרטים הקטנים שמרכיבים אותה. ואיפה נתחיל אם לא בגימטריה? לא בטוח שצריך להסביר את העניין, אז רק נזכיר שלפי השיטה, לכל אות יש ייצוג מספרי, ובסכימה שלהן יחד מתקבל מספר. את המספר אפשר להמיר במילים אחרות, ובכך להשיג משמעויות נסתרות. פרקטיקה זו נהוגה ביהדות ובייחוד בקבלה, יחד עם שיטות צופן נוספות כמו דילוגי אותיות ועוד. גם דתות ותרבויות נוספות עסקו בגימטריה. אז בין אם מדובר על תופעת באדר מיינהוף או חוק ליטלוודפוסט הוק ארגו פרופטר הוק (לא נרדמנו על המקלדת) או סוד צרוף, אנחנו רק שיודעים ש"בן פֹּרת יוסף" בגימטריה שווה 888, וכך גם "כל הדרכים לדחוף לנו סוכר באוכל", "אנרגיית רוח" "חכה יבוא יום אני באמת אחזיר לך". 88 לעומת זאת, שווה לצירוף "סבבה אחי".