top of page
5.gif

האהבה הפורחת בין בתו של גרגמל וקונדסון התחילה מיד כשגרגמל קיבל פנסיה תקציבית מהשרות הווטרינרי, שם עבד כפקח ולוכד מזיקים. 

בתו היפה היא תחפושת מדוייקת לנזכרים בהכל ברגע האחרון, ויש ברשותם סט סכינים איכותי.

בתו של גרגמל

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא

bottom of page