השמועה גורסת שמחולל התחפושות מציע את שומר הקרקס רק לאנשים שיודעים לסובב הולה-הופ יותר מ-20 פעם ברצף, אחרי שהתחמקו מארוחת שישי.

חסרונה היחיד של התחפושת הוא האתגר הלא פשוט להשיג ינשוף עם כובע בוקרים. אפשר כמובן להסתפק בכובע קש.

ג'ורג' שומר הקרקס

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא