top of page
7.gif

לפי התשובות שלכם למבחן שלנו, מדובר בלא פחות מהישג נדיר!

במדבר החם שנקרא ישראל, התחפושת שקיבלתם תהיה נפלאה, קלילה ומאווררת.

כמובן, עליכם להצטוות לעוד שני מתחפשים, ולתפור דבשת לכל אחד, אבל הגעתם עד לפה, קטן עליכם.

ג'מאל

איש כסית

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא

bottom of page