נקבור את הקערה ויאללה

יש לכתוב את איחוליך לעצמך על גבי קערת הלחש