הנה הנה הנה, זה מתקרב לפיצוח. דבור, דבוב, דבוש.

זה אחד מאלה על בליינד

ד ב ו