הלאה לוודו

נתחיל בטיהור כל שס"ה הימים מהשנה החולפת. עו"ש עו"ש צא! נדקור אותם. עמוק ולקורקבן.

כל דקירה היא נצחון מומחש במסע התיקשור שלנו עם המצליפים.

שלב א