נשימה. עצימה. פקיחה. מיינד גזום.

שנטי שנטי יה

א ב