top of page
2.gif

מי לא מכיר את סיפורו של נוני - הפיל הממהר למכולת ביום שלישי השני בכל חודש?

תחפושת פנטסטית לבעלי רגישות לשמש ואובססיה למתכוני מוסקה, ולמי שרודף אחרי הזמן רוב הזמן. 

נוני פילוני
השען

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא

bottom of page