top of page
4.gif

חלל, הגבול האינסופי, אלה מסעותיה של ז'אן בחיפושיה המתמשכים אחר בנות ים פריזאיות רחוקות.

זוהי גם תחפושת שתפורה בול על הרפתקנים שכבר בבית הספר היסודי חיפשו טבעת לענוד על שבתאי צבי, ובעלי גינונים של כוכבים.

ז'אן-דארק פיקארד

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא

bottom of page