top of page
9.gif

מלצר/ית פסיכוסומטי/ת

נמצאה התאמה!

תחפושת פורים 2019 

עבורך היא

לא ציפית למשהו אחר, פעם מלצרים תמיד מלצרים.

אבל פעם בשנה אפשר להשוויץ גם ביכולות הפסיכוסומטיות שלכם, שיכולה להעיף צלחת מחצי מגרש רוגבי ישר לשולחן מס' 6, גם לפני שהנודניקים הזמינו. 

bottom of page