שלב 1 מתוך 4 בטופס 666. אחיזה איתנה ויציבה בעכבר ולהמשיך לחפש אותיות פורחות באוויר

ב