במידה ומצאת את האות הבאה,

יש למצוא את האות הבאה על מנת להתקדם

ב ד