יש לעבור על לוח הסיאנס באמצעות העכבר, ללחוץ על האותיות שיאותתו לך על מנת להשלים את המילה ולזמן את השנה מהעבר