הופה, מה שעלה עלה. אני מרגישה שהאות הבאה ממש מולך. בין אל"ף לגימ"ל, או בין דל"ת לת"ו. מאת האחוזים בטוחה. מאת האחוזים

ד