יופי מותק, לא לעצור. מלאכי הסיתרא מאותתים לי שזה כאן בלוח

ד ב