יפה מאוד. להמשיך לנשום, לעצום עיניים. לפקוח.

לתת ליד לשוטט בעזרת הסאטיה השלישית

א